Mediacje. Niedoceniane narzędzie przy regulowaniu sporów

Mediacje. Niedoceniane narzędzie przy regulowaniu sporów

Mediacje – czym są i dlaczego warto z nich korzystać

Mediacja sądowa jest metodą polubownego rozwiązania sporu i może być przeprowadzona w każdym czasie: przed wszczęciem postępowania sądowego a za zgodą stron w trakcie jego trwania. Czas trwania mediacji nie wlicza się do czasu postępowania sądowego. Co do zasady udział w mediacjach jest dobrowolny i ma poufny charakter co oznacza, że uzyskane w trakcie mediacji informacje nie mogą być wykorzystane na etapie postępowania sądowego. Mediację przeprowadza bezstronny mediator, który pomoże znaleźć wspólne stanowisko, koncentrując się na propozycjach Stron i nie dopuszczając do eskalacji konfliktu. Mediator działa według ustalonych przez Społeczną Radę standardów spisanych w formie Kodeksu Etycznego Mediatorów Polskich a intencją Sądu jest danie Stronom drugiej szansy na uzyskanie porozumienia.

Zastosowanie mediacji:

Mediacje jako narzędzie stosowane są coraz powszechniej w sferze stosunków cywilnoprawnych, w sprawach administracyjnych, w sprawach gospodarczych. Natomiast przy rozwodzie i separacji dotyczą następujących spraw: zaspokojenie potrzeb rodziny, alimenty, sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi, sprawy majątkowe.

Zalety:

  • Zmniejszenie kosztów sądowych
  • Uzyskanie w krótkim czasie tytułu wykonawczego
  • Obiektywne spojrzenie mediatora na naszą aktualną sytuację
  • Ograniczenie stresu dla Stron związanych z wystąpieniem przed Sądem
  • Możliwość wypracowania najlepszego stanowiska gdyż postępowanie mediacyjne nie zamyka się po jednym posiedzeniu
  • Większa elastyczność w przedstawianiu własnego stanowiska, gdyż nie wyklucza się mediacji on-line oraz telefonicznie
  • Mediacja ma formę rozmowy

Co dalej:

Uzgodnione wspólne stanowisko zostanie przedstawione w formie ugody do zatwierdzenia Sądu. Ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu przez Sąd – ma moc postanowienia Sądu.

Wniosek

Z mediacji warto skorzystać ZAWSZE, gdyż nawet jeżeli Strony nie doszły do ugody to mają okazję przedstawić spokojnie swoje stanowisko, często uzyskać zgodę w kilku punktach i nie będą one już sporne w trakcie postępowania sądowego. Mediacja bardzo często przynosi dobry skutek przy ustalaniu rodzicielskiego planu wychowawczego. Tak gdzie zaczyna się udowadnianie kończy się pole do mediacji, warto jednak zamiast udowadniania swojego stanowiska zadbać o swój komfort i próbować znaleźć kompromis lub konsensus. To w rachunku wychodzi zawsze na plus, gdyż eskalacja sporu wyniszcza nas finansowo, emocjonalnie i psychicznie.  

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Barbara Jacińska

KATEGORIE WPISÓW

Subskrybuj

 

Wczytywanie