ROZWODnik fragment nr 3 „Rozwód formalnie”

paragraf

Co powinno zawierać uzasadnienie pozwu rozwodowego

 • datę oraz miejsce zawarcia związku małżeńskiego,
 • daty urodzenia lub wiek małoletnich dzieci,
 • miejsce pracy oraz zarobki powoda i pozwanego,
 • powody dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego,
 • wykaz świadków oraz okoliczności, na jakie mają składać zeznania.

Jaka jest różnica między rozwodem bez orzekania o winie, a rozwodem z orzekaniem winy

 • Najważniejszy skutek rozwodu z orzekaniem o winie i bez niego dotyczy możliwości dochodzenia alimentów. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie można domagać się alimentów od małżonka wtedy, kiedy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka uznanego za niewinnego. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie alimentów można domagać się gdy drugi z małżonków znajduje się w niedostatku.
 • Istotnym kryterium jest długość trwania procesu, która w przypadku orzekania o winie i konieczności jej udowodnienia jest znacznie dłuższa.
 • Nie ma znaczenia dla wysokości alimentów na dziecko.
 • Nie ma znaczenia dla podziału majątku.

Czy złożenie pozwu gwarantuje rozwiązanie małżeństwa

Niestety nie… Sąd musi przebadać czy wystąpiły przesłanki do jego rozwiązania i nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Należy przedstawić dowód na okoliczność:
 • ustania więzi emocjonalnej,
 • ustania więzi fizycznej,
 • ustania więzi gospodarczej.
Zdarzają się przypadki, że Sąd stwierdzi rozkład małżeństwa i nie wyda orzeczenia o rozwodzie jeśli stwierdzi, że w wyniku rozwodu ucierpiałyby małoletnie dzieci.

Podjęłaś decyzję o rozwodzie? Podaję wykaz niezbędnych dokumentów do przygotowania:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpisy aktów urodzenia dzieci,
 • w przypadku domagania się alimentów spis wydatków na dzieci wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość,
 • spis własnych wydatków z udokumentowaniem najważniejszych (jak np. spłata kredytów),
 • ugoda w sprawie sprawowania opieki nad dziećmi, jeżeli była zawarta,
 • odpis ostatecznych orzeczeń w sprawie o rozwód, separację oraz dotyczących małoletnich dzieci jeżeli były wcześniej wydane.
Dokumenty do Sądu składa się w dwóch egzemplarzach

Pozew o rozwód złożony. CO DALEJ?

 • Czekasz na wyznaczenie rozprawy przez Sąd a w wyznaczonym terminie należy udać się pod salą sądową i czekać na wywołanie. Usprawiedliwieniem nieobecności może być tylko choroba ale wtedy należy wysłać do Sądu zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza sądowego.
 • Powód czyli osoba, która złożyła pozew zajmuje miejsce po prawej stronie Sądu (wchodząc do sali po Twojej lewej).
 • Na sprawie rozwodowej mogą być tylko świadkowie nie może być publiczności.
 • Po wejściu na salą Sąd sprawdzi tożsamość na podstawie dowodów osobistych.
 • Pierwsza rozprawa ma zazwyczaj charakter informacyjny, na której Sąd ustala czy od czasu złożenia pozwu doszło do jakiś zmian. Po wstępnym wysłuchaniu, jeśli jest między Wami konflikt Sąd wyznaczy termin kolejnej rozprawy lub też skieruje na postępowanie mediacyjne.
 • Po przesłuchaniu powołanych świadków, przychodzi czas na przesłuchanie stron, czyli Ciebie i małżonka. W tym celu Sąd wyznacza zwykle kolejną rozprawę. Pamiętaj, że gdy zeznaje Twój małżonek nie możesz przerywać czy komentować. Nie działa to na Twoją korzyść, a możesz otrzymać karę porządkową
 • Po przesłuchaniu Stron możesz wygłosić mowę końcową lub stwierdzić, że wnosisz tak jak w pozwie.

Świadkowe w sprawie rozwodowej

 • Świadkowie nie przebywają na sali rozpraw w trakcie sprawy, są wzywanie jedynie na przesłuchanie.
 • Wezwanie na rozprawę powinno być dostarczone na co najmniej 7 dni przed rozprawą.
 • Świadek ma prawo wnioskować o zwrot kosztów wstawiennictwa.
 • W trakcie przesłuchania przez sędziego lub pełnomocników odpowiedzi kierujemy zawsze w kierunku sędziego.
 • Świadkowi, który jest najbliższą rodziną przysługuje prawo odmowy zeznań.
   

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Dołącz do rozmowy

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Barbara Jacińska

KATEGORIE WPISÓW

Subskrybuj

 

Wczytywanie